AB Konusunda Eğitim


Türk Demokrasi Vakfı AB ile ortaklaşa, “Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne üye olması ile karşılaşacağı etkiler, zorunluluklar ve kazanımlar konulu bir eğitim projesi başlatmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye olması ile Türk toplumunda meydana gelecek kaçınılmaz yapısal değişime, lider konumdaki sosyal ve profesyonel kurumların temsilcilerinin hazırlanmasını amaçlayan proje için aşağıdaki 8 kurum/kuruluşlar özel olarak belirlenmiştir.

-Üniversiteler

-Mimar Mühendisler Odası

-Barolar

-Sendikalar

-Ziraat Odaları

-Yerel Basın/Medya

-Eczacı Odaları

-Tabip Odaları

Bu kurum ve kuruluşlardan halen Ab konularından ve uygulamalarından haberdar olan, kurum içinde ve dışında sosyal girişimciliği ile bilinen, sahip olduğu ve edineceği bilgileri konferanslar/seminerler düzenleyerek diğer kesimlere aktarabilecek, lider konumdaki kişiler katılımcı olarak davet edilmiştir. Bu sayede kurumsal ve sektörel bazda AB müktesebatına uyumun hızlandırılması amaçlanmış ve bu sektörlerdeki meslek mensuplarının AB müktesebatının gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olmaları arzulanmıştır.

Bu doğrultuda proje üç aşamayla uygulanmaktadır. Ankara merkezde ve 7 büyük ilde bölgesel olarak yapılan seminer programlarıyla ilk iki aşaması tamamlanmış olup 17 Nisan 2004 itibariylede 32 il merkezinde katılımcılar tarafından düzenlenecel olan yarım günlük konferans ve seminerlerle üçüncü aşama uygulanmaya başlanacaktır.

Projenin ilk aşaması Ankara merkezde 6 günlük bir seminer programı şeklinde uygulanmıştır.

 • Mimar mühendis odaları 30 Haziran – 5 Temmuz 2003
 • Barolar 25 – 30 Ağustos 2003
 • Üniversiteler 1-6 Eylül 2003
 • Yerel medya/basın 8-13 Eylül 2003
 • Ziraat odaları 15-20 Eylül 2003
 • Tabib Odaları 22-27 Eylül 2003
 • Eczacı Odaları 6-11 Ekim 2003
 • Sendikalar 13-18 Ekim 2003

Bu seminerin eğitim konuları ise şu şekilde belirlenmiştir;

 • Avrupa entegrasyonunun tarihçesi,
 • AB’nin Kurumsal Yapısı,
 • AB İdari, hukuki ve adli yapısı,
 • AB ‘ de Devlet ve toplumsal ilişkiler ve AB vatandaşlığı,
 • AB’nin gelişim yapısı ve yeni boyutları,
 • AB’nin mevcut politikaları,
 • AB genişleme politikası ve AB’nin geleceği tartışmaları,
 • Türkiye – AB ilişkileri,
 • Genişleme ve üyeliği kabul prosedürü,
 • Aday ülkelerin tecrübeleri ve karşılaştıkları dirençler,
 • Türkiye’nin diğer aday ülkelerle karşılaştırılması,
 • Türkiye’nin üyeliğe kabul koşulları,
 • Türkiye’nin üyeliğe kabul prosesi ve AB üyeliğinin, seçilmiş 8 sektör üzerine etkileri

zorunluluklar ve kazanımları,

 • Katılımcıların, eğitim programı sürecinde edindikleri bilgileri kendi kurumları ve

sosyal çevreleri ile paylaşarak, eğitimin yaygınlaştırılmasında köprü rolü

üstlenmelerine yardımcı olacak bilgilendirme.

Bu eğitimin uzmanları ise AB üye ülkelerinden biri olan İspanya’nın ileri gelen üniversitelerinden ve Türkiye’den katılan uzmanlar tarafından verilmiştir;

 

1. Prf.Dr. Alejandro Lorca Madrid Autonom Üniversitesi
2. Prf.Dr Jose Jordan Valencia Üniversitesi
3. Prf.Dr Antonio Fernandez Madrid Autonom Üniversitesi
4. Prf.Dr Jesus Nunez Madrid Autonom Üniversitesi
5. Prf.Dr Gonzalo Escribano Uned Üniversitesi
6. Prf.Dr Jose Mella Madrid Autonom Üniversitesi
Yerel Uzmanlar  
1.Doç.Dr.Cağrı Erhan Ankara Üniversitesi
2.Yrd.Doç.Dr.Sanem Baykal Ankara Üniversitesi
3.Doç.Dr.Ercüment Tezcan Galatasaray Üniversitesi
4.Yrd.Doç.Dr.Nail Alkan Ankara Üniversitesi
5.Dr.Hilal Dara ABGS
6.Seval Işık ABGS
7. Prf.Dr.Atilla Eralp Odtü
8.Zerrin Torun Odtü
9.Dr.İrfan Ülger Odtü
10.Ayfer Toppare Odtü
11.Prf.Dr Erol Çakmak Odtü
12.Prf.Dr Recep Akdur Ankara Üniversitesi
13.Dr.Osman Yıldız Hak-İş Sendikası
14.Prf.Dr Sahir Özdemir DPT
15.Yrd.Doç.Dr.Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi

 

Avrupa Birliği ve Türk Demokrasi Vakfı tarafından ortaklaşa yapılan 280 meslek mensubuna Avrupa Birliği konusunda eğitim vermeyi amaçlayan “ Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması ile karşılaşacağı Etkiler, Zorunluluklar ve Kazanımlar ” adlı projenin ilk aşaması olan Ankara eğitimleri 18 Ekim 2003 tarihinde sona ermiştir. 20 Ekim 2003 tarihinden itibaren ikinci aşama çalışmalarına başlanmıştır. Birinci aşamadaki eğitimi alan katılımcılara bu defa kendi coğrafik bölgelerinde ancak Adana, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Samsun ve Ankara olmak üzere yedi ilde, o bölgeden seçilen tüm katılımcılarla birlikte 40’ar kişilik gruplar halinde ikişer günlük eğitim programı uygulanacaktır. Bu aşamanın hazırlıkları 5 Aralık 2003 tarihine kadar yoğun bir şekilde devam etmiştir. Hazırlıklar dahilinde bölgedeki tüm katılımcılar o bölgede ki program tarihinden teker teker aranarak haberdar edilmiş ayrıca program tarihleri bu eğitime katılan katılımcılardan oluşan mail grubunda duyurulmuştur. Programın yapılacağı mekan uzun araştırmalar sonunda belirlenmiştir. Ayrıca yeni dokümanlar tedarik edilip fotokopiyle 40 adet çoğaltılmıştır. Bu dokümanlar, Avrupa Birliği Tarihsel Genişlemesi, Yurtdışı Basınından makaleler, Avrupa Birliği Kronolojisi ve 5 Kasım 2003 İlerleme Raporu konularını içermektedir. 140 sayfalık ilerleme raporu sunum haline getirilmiş özellikle eğitime katılan meslek gruplarını içeren kısımları detaylı şekilde incelenmiştir. Hazırlıklar sonucu ilk ikinci aşama toplantısı 6-7 Aralık 2003 tarihinde Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum Palan Otelde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya katılım sayısı 37 kişi olmuştur. Eğitimin ilk gününde İlerleme Raporu sunumu ve 10 aday ülkenin sosyal, politik, ekonomik ve coğrafik özelliklerinin tanıtılması yer almıştır. Daha sonra katılımcılar iki gruba bölünmüş ve Türkiye’nin ve diğer aday ülkelerin Avrupa Birliği’ne girmesiyle karşılaşacakları ekonomik, siyasi, ve toplumsal eksi ve artı boyutları tartışmışlardır. Bu tartışmalar sonucu her iki grupta bulgularını rapor haline getirip sunmuşlardır. Ve program sonunda katılımcılara Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği Büyükelçisi Hansjörg Kretchmer ve Türk Demokrasi Vakfı başkanı Emre Kocaoğlu imzalı sertifikaları düzenlenen bir törenle takdim edildi. İkinci toplantı 21-22 Aralık 2003 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır Malabadi Otelde düzenlenmiştir. Bu programa katılan katılımcı sayısı 35 olmuştur. Aynı düzen Diyarbakır’da da izlenmiştir. Üçüncü toplantı Karadeniz Bölgesi Samsun Tepe Otelde gerçekleştirilmiştir. Bu programda her zaman ki düzene ek olarak On Dokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.Dr. Kerim Edinsel tarafından üniversitenin internet sayfası ve üniversitenin Avrupa Birliğine dair yaptığı çalışmalar tanıtıldı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Birimi FP6 Ofisinden Uzman Ali Bozkırlıoğlu tarafından da AB ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI anlatıldı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Bürosu temsilcisi Okan Gümüş ise birimlerinin çalışmaları hakkında katılımcıları aydınlattı. Bu programa bölgeden 36 kişi katıldı. Dördüncü toplantı Akdeniz Bölgesi Adana Çukurova Sürmeli otelde 24-25 Ocak 2004 tarihinde düzenlendi. Bölgeden 37 kişi katıldı. Program düzeni Erzurum ve Diyarbakır’daki şekilde devam etti. Bütün bu toplantılar sonucunda katılımcılar kendi illerinde üçüncü aşama için toplantılar düzenleyeceklerini beyan ettiler. Üçüncü aşama için toplantı kararlaştırılan iller Elazığ, Van, Urfa, Trabzon, Adana, Mersin, Anamur ve Kahramanmaraş. Bu toplantı talebi öncelikle barolardan gelmiştir. Fakat bazı illerde diğer meslek gruplarıyla ortaklaşa düzenleneceği beyan edilmiştir.

Beşinci ildeki toplantı 27- 29 Şubat 2004 tarihlerinde İstanbul Color Otelde aynı düzende gerçekleşmiştir. İzmir’de ki toplantı ise İzmir Princess Otelde yapılmıştır. En son seminer 6-8 Mart tarihlerinde Ankara Gordion otelde gerçekleşmiş ve böylece ikinci aşamada tamamlanmıştır.

Projenin üçüncü aşamasında ise 26 ilde belirlenen meslek kurum/kuruluşları ile konferanslar düzenlenmiş ve 16 Haziran 2004 tarihinde eğitim projesi sona ermiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 Pin It on Pinterest

Share This