KSS Eğitimleri


Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği geliştirdiği eğitim çalışmalarını Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 2008 yılından beri “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi” çatısı altında sürdürmektedir. Akademi, uygulama, araştırma ve danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarının yaygınlaştırılması, gündeme getirilmesi ve geleceğin KSS Uzman ve Yöneticilerinin yetiştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Eğitimler bireysel ve (talebe göre) kurumsal olarak düzenlenmektedir.

Kurum ve kuruluşların KSS ile ilgili alanlarda farkındalığının artması, öğrendikleri bilgileri iş yapış biçimlerinin bir parçası haline gelecek biçimde özümseyebilmeleri amacıyla geliştirdiğimiz KSS eğitimleri aşağıdaki başlıkları içermektedir:

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sertifika Programı

KSS’yi tüm ana hatlarıyla anlatan KSS Sertifika Programımız başta CSR Europe olmak üzere ortak çalıştığımız içerik uzmanı kuruluşlarla Türkiye’ye özgün olarak geliştirilmiştir.

Bu kapsamda stratejik bir boyutla hazırlanan eğitimimiz alan çalışması, örnek şirket uygulamaları, proje değerlendirmeleri ve yönetim uygulamaları ile alanında öncü KSS şirket ve sivil toplum liderlerinin katılımı ile zengin bir içerik olarak etkili olmaktadır.

Bu özgün içerik temelinde KSS Stratejisi, yönetimi, iletişimi, paydaş katılımı, performans alanları, raporlama, etki yönetimi, sosyal proje yönetimi alanlarını içerik kapsamlı eğitim programıdır. 2 ay süren Eğitim Programlarımız sonucunda derneğimiz ve Kadir Has Üniversitesi tarafından KSS Yönetimi Sertifikası katılımcılara sunulmaktadır.

Eğitimlerlel ilgili daha detaylı bilgi için: kssd@kssd.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO 26000 Eğitimi

Eğitimlerimiz her yıl Ekim ve Şubat olmak üzere iki dönem olarak açılmaktadır. Bu dönemler dışındaki eğitimler için kısa haftasonu atölyelerimizi öneririz.

Uluslararası Standartlar Kurumu olan ISO tarafından yakın bir zaman önce Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki en kapsamlı kurumsal çerçevelerden biri yayınlanmıştır.

Şirketlerin sosyal, çevresel ve ekonomik anlamda sürdürülebilirlik uygulamalarını destekleyen bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) aracı olan ISO 26000, şirketlerin KSS uygulamalarını iş süreçlerine dahil etmeleri yardımcı olmaktadır. KSS alanında en kapsayıcı standart olarak kabul edilmekte olan ISO26000, gönüllük esasına dayanmakta ve sadece şirketler için değil, tüm kurumlar için sosyal sorumluluk alanında bir rehber niteliği taşımaktadır.

ISO 26000 Eğitimi, katılımcılara ISO26000’nin mantıksal temelini, faaliyet alanına, kurumların iş süreçlerine nasıl dahil edilebileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Katılımcıların kendi şirket ve KSS algıları üzerine ISO 26000’nin getirdiği uygulamaları birleştiren bu eğitimimiz 2 gün sürmektedir. Eğitimlerimiz her iki ayda bir açılmaktadır. Bu kapsamda eğitimlerin takvimini web sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Haftasonu Eğitimleri

KSS Hafta Sonu Eğitimleri’ sürdürülebilir kalkınma kapsamında son yıllarda tüm kurum ve kuruluşların paydaşlarına ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve 21. Yüzyılın sorumlu kurumsal vatandaşları olarak küresel rekabet ortamında fikir ve düşünceleri ile değişim getirecek geleceğin KSS Liderleri için hazırlanmıştır.

Hızlı gelişen iş dünyasında kurumsal sosyal sorumluluğun iş süreçlerine farklı bir çok alandan bakar dahil edilmesi önemli bir konu olarak önem kazanmaktadır. Geniş bir eğitmen ve uzman havuzuna sahip olan derneğimiz bu kapsamda kurumsal sosyal sorumluluk alanında kısa süreli, katılımcı ve şirketlere özgün eğitim programlarını sunmaktadır. Bugüne kadar yapmış olduğumuz ve sağlamakta olduğumuz eğitim hizmetleri şunlardır:

 

 • KSS’ye Giriş ve Genel Çerçeve
 • KSS’de İletişim Stratejisi Oluşturma ve Örnek Uygulamalar
 • KSS Politikası Yönetimi,
 • KSS Uygulamları Ölçme Değerlendirme ve Üst Yönetime Sunma
 • Tasarım ile Sürdürülebilir Kalkınma
 • KSS ve İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşyerinde İnsan Hakları
 • Medya’da KSS Haberleri ve İçerik Analizleri
 • İş ve Mal Üretmede Çevre Faktörü(Enerji Kullanımı, Geri Dönüşüm, Kirlilik Analizi)
 • Sosyal Girişimcilik ve KSS
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve SporPin It on Pinterest

Share This