EU Talent – Çıraklık Projesi


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler), çıraklık gibi kalkınma ve istihdam olanaklarını sağlayarak genç işsizlikle mücadelede büyük bir rol ve potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, KOBİ’ler genellikle yüksek kaliteli çıraklık sağlama konusunda bilgi, kaynak veya deneyime sahip değildir. Bu kapsamda BeHAPPY Projesi KOBİ’leri desteklemek için Avrupa ve ulusal öğrenme ağları biçiminde destek yapıları yaratmayı amaçlamaktadır. CSR Europe ve ulusal partnerlerinin sürdürdüğü proje 12 ülkede devam etmektedir.

Nasıl Yararlanabilirim? 

1. Çıraklık eğitiminin yararları konusunda farkındalığı arttırmak

2. Çıraklık eğitimi almak için fırsatları arttırmak

3. Çıraklık eğitiminin kalitesini geliştirmek

4. Çıraklık yapmak için politika engellerini belirlemek ve kaldırmak

Çıktılar

1. Farkındalık yaratarak 50.000’den fazla KOBİ,

2. Öğrenen ağlar aracılığıyla 1.200 KOBİ,

3. Kapasite Geliştirme Yoluyla 100 KOBİPin It on Pinterest

Share This