Faaliyetler


KALKINMA KONUŞMALARI: Küyerel* Yaklaşım, Küresel Hedefler ve Yerel Çözümler

Sivil Toplum Kuruluşları, özel sektör, akademik çevreler, araştırma topluluğu, kamuoyu ve kamuoyunun paydaşlarını bir araya getirerek; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyelerde ilgi uyandırmak, araştırmaları ve ortaklıkları teşvik etmek için kullanılır. Dolayısıyla, odaklanma glokal yaklaşımı üzerindedir. Glokal yaklaşım, küresel hedeflere ulaşmak için yerel çözümler veya yöntemler bulmak anlamına gelir. Metodolojimiz, ortaklıklar, politika analizi ve tasarımı, kapasite geliştirme, bilgi paylaşımı ve finansman harekete geçirilmesini içermektedir.

BRÜKSEL AVRUPA SKH Zirvesi 23-24 MAYIS 2018

SDG Zirvesi’nin Avrupa İş Zirvesi (EBS) ortaklığı ve Avrupa’dan ve denizaşırı ülkelerden gelen yaklaşık 400 katılımcıyla 2018 Mayıs ayında Brüksel’de!

Bu etkinlik, ulusal ve uluslarası alandan özel sektör, sivil toplum örgütleri ve kamu temsilcileriyle tanışma ve fikir paylaşımı olanağı sunacaktır.

SKH PAZARYERİ VE AKADEMİ ÖDÜLLERİ

Gelecekteki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek için neler yapılabileceği, 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri ve Akademi Ödülleri’nde sektörel ve küresel düzeyde değerlendirilecek.

Etkinlik, katılımcıların kurumsal sosyal sorumluluk çözümlerini diğer paydaşlarla paylaşmaları için Pazaryeri’nde sergi alanları kurmalarına olanak sağlayacak.

SKH EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Programı, şirket uygulayıcılarına Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile etkileşimli ve hızlandırılmış yoğun bir ders verecek.

Katılımcılar, SDG’lerin nelerle ilgili olduğunu öğrenecek. Masterclass, onlara kendi şirketlerinde SKH’lere yönelik eylem başlatma ve ilerletme kapasitesini sağlayacak.

NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ PAYDAŞ PLATFORMU’NDA OLMALISINIZ?

  • İş liderlikleriniz ve yeniliklerinizi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde gösterin.
  • SKH’lerin eylemlerine dahil edilmesine ilişkin AB politikalarına etki edin.
  • İş dünyası ve paydaşlarla SKH iletişim ağını oluşturun.
  • SKH uygulamalarında bir lider olun.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz kssd@kssd.orgPin It on Pinterest

Share This