Hakkımızda


Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 2005 yılında özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademik dünyanın önde gelen sosyal sorumluluk gönüllerinin katılımı ile kurulmuştur. Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile zaten var olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan derneğimiz bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ile gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Faaliyet Alanları

  • Kurumsal sosyal sorumluluğun ilgi alanlarını tanımlamak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki bilincin geliştirilmesi ve bu çerçevede kamuoyunun yaratılması,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında yayınlar yapmak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk konularında danışmanlık yapmak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında seminer, panel, konferans, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlemek,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında projeler geliştirmek ve yürütmek.

CSR – Europe Üyeliği

CSR – Europe Üyeliği Bu çerçevede derneğimiz 2008 yılından itibaren Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birliği olan CSR-Europe üyesidir. www.csreurope.org Bu kapsamda Avrupa ölçeğinde faaliyet gösteren 100 çok uluslu şirketin ve 27 Avrupa Birliği üyesi ve diğer aday ülkelerden Ulusal Partner Kuruluşların üye olduğu CSR-Europe’ın Türkiye Ulusal Partner Kuruluşu olan derneğimiz bu çerçevede CSR-Europe ölçeğindeki projelerin Türkiye’de uygulanması üzerine çalışmaktadır. Bunun yanı sıra 2013 Nisan tarihinde yapılan CSR – Europe Genel Kurulu’nda Dernek Başkanımız Serdar Dinler (serdar.dinler@csrturkey.org) CSR – Europe Yönetim Kurulu’na seçilmiştir.

Projelerimiz ve Yaklaşımımız

Derneğimiz kuruluşundan itibaren UNDP, Avrupa Birliği, Fransız Kalkınma Ajansı, Alman – Marshall Fonu, Karadeniz İşbirliği Fonu, Amerikan Ticaret Odası, UPS Global Vakfı, T.C.Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi, İsveç Sürdürülebilir İş Forumu, British Council gibi bir çok önemli kuruluş ile projeler geliştirmiş ve uygulamıştır. Uyguladığımız ve hale devam eden projelerimiz ile ilgili bu linkten detaylı bilgi edinebilirsiniz. Derneğimiz uyguladığı ve geliştirdiği projelerinde tüzüğümüz ile de uyumlu olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluğun eğitim, projeler, danışmanlık ve panel, konferanslar ile yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda daha çok bilinç oluşturma, KSS mevcut durum analizi hazırlanması, KSS strateji gelişme, KSS’nin yerelleştirilmesi, Code of Conduct (KSS Alanında Davranış Kuralları- İş Yerinde İnsan Hakları, KOBİ Afet gibi) gibi alanlarda projeler geliştirmektedir.. Bu açıdan derneğimiz klasik anlamda bilinden sosyal sorumluluk projelerini uygulamamakta bu tip projeler için gelen talepler için ilgili sivil toplum kuruluşları ile özel sektör ve kamu kuruluşlarını bir araya getirmektedir. Bizlerle proje geliştirmek ve yürütmek için kssd@kssd.org adresinden irtibata geçebilirsiniz
 


Pin It on Pinterest

Share This