Danışma Kurulu


Richard Howitt

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin Danışma Kurulu Başkanı olan Richard Howitt, Kalkınma ve Sosyal Sorunlar Komitesi’nin bir üyesi,Avrupa Birliği Millet Vekili, Avrupa Parlamentosu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Röportörü’dür.

Richard Howitt, Avrupa Parlamentosu’nun Doğu İngiltere için 1994’te ilk seçilen çalışma mensubudur.

İnsan Hakları Alt Komitesi’nin Yardımcı Başkanı, Dış İşleri, İnsan Hakları, Genel Güvenlik ve Savunma Politikası Komitesi’nin bir üyesi ve Dış İşlerinde Avrupa Çalışanları Sözcüsü’dür. Richard Howitt, Avrupa-Türkiye Karma Parlamento Komitesi’nin bir üyesi, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Parlamento üyesi ve Filistin Başkanlık Seçimleri gözlemcisidir.

Çokuluslu şirketler için uluslararası düzenlemeye doğru büyük bir adım olarak temsil edilen KSS Parlamento Raporu’nun hazırlanışına başarıyla liderlik etmiştir. Richard Howitt KSS Avrupa Birliği Paydaş Forumu’nda Avrupa Parlamento Temsilciliği de yapmış ve gelişmekte olan ülkelerde Avrupa Girişimcilerinin Etkisi yıllık oturumunu Avrupa Parlamentosu’nda organize etmiştir.

Auret van Heerden

Auret van Heerden’in İnsan Hakları konusu üzerine dünya çapında 40 yıllık bir tecrübesi bulunmaktadır.  Öğrenci lideri ve Güney Afrika’da Anti-Apartheid Hareketi (Güney Afrika’da Irkçılığa Karşı Hareket) aktivisti olarak deneyimine başlayan Auret van Heerden, uzun yıllar boyunca hapiste yatmış ve sürgün hayatı yaşamıştır.  Güney Afrika’da Mandela yönetimi 1994 yılında iktidara gelene kadar ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü – Cenevre)’da Apertheid Hareketi Engelleme programı üzerine çalışmış ve 1994’te Mandela tarafından Cenevre Birleşmiş Milletler’in Güney Afrika İşçi Ataşesi olarak atanmıştır. 1996 yılında ILO’ya tekrar geri dönerek sosyal ve işçi konuları hakkında Özel Hareket Programı’nın başına geçmiştir. 2001’de Washington Fair Labour Organizations’ın (Adil Çalışma Örgütü – FLA) başkanı ve CEO’su olarak 13 sene boyunca görev almıştır. Çalışmaları dünya çapında olan Auret genellikle işçi ilişkileri, insan kaynakları yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve iş hayatında insan hakları üzerine çalışmaktadır. Academy for Sustainable Business (Sürdürülebilir İş Akademisi) kurucusu olan Auret’in aynı zamanda New York Üniversitesi Stern Business School ve HEC Lausanne ile yakın çalışma ilişkileri vardır. C&A Vakfı yatırım komitesi üyesi olan Auret aynı zamanda WEF Global Agenda Council for Business and Human Rights, Institute for Human Rights and Business, International Council of the Toy Industry’s CARE Program ve Fair Wage Network’te üst düzeyde görev almaktadır.

Dimitrios Triantaphyllou,

Dr. Dimitrios Triantaphyllou Eylül 2010 itibariyle Kadir Has Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörlüğünü yürütmektedir ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Lisans eğitimini Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nden gördükten sonra Master ve Doktorasını Uluslararası İlişkiler üzerine Tufts Üniversitesi, Fletcher School of Law and Diplomacy’den almıştır. 2006- 2010 yılları arasında Rodos- Atina Üniversitesinde yardımcı docentlik yapmış ve Uluslararası Karadeniz Çalışmaları Merkezinin Genel Direktörlüğü görevini sürdürmüştür.

2004- 2006 yılları arasında Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı Özel Danışmanlığı yapmış, LSE Avrupa Enstitüsü-Hellenic Observatory (2003-2004),  Paris- AB Güvenlik Çalışmaları (2001-2003) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik Enstitülerinde uzman araştırmacı (1999-2001) olarak çalışmıştır.

Daha once Atina ELIAMEP Kuruluşu’nda yardımcı direktörlük  ve Avrupa Parlamentosu Dış Politika danışmalığı yapmıştır. Avrupa güvenliği, Güney Avrupa ve Karadeniz bölgelerindeki gelişmeler ve Yünanistan Dış Politikası üzerine bir çok sayıda kitap ve makale yazmış ve yayınlamıştır.

Avrupa Çalışmaları merkezindeki görevinin yanı sıra halen  Journal of Southeast European and Black Sea Studies yazı işleri müdürlüğü ve Karadeniz Komisyonu eş başkanlığını ve Türk- Yünan Forum üyeliğini devam ettirmektedir.

Dr. Melsa Ararat

Dr. Melsa Ararat Kurumsal Yönetişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Strateji konusunda uluslararası alanda danışman ve akademik görevli olarak çalışmaktadır. TUSIAD ve Sermaye Piyasası tarafından çıkartılan Kurumsal Yönetişim Kodları çalışma grubu üyeliği yapmıştır. Asya Pasifik, Japonya ve Avrupa’da 15 yılı aşkın süre uluslararası işletme dersleri vermiş ve çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Dr. Ararat kalkınmakta olan ülkelerde kurumsal yönetişim, kurumsal sosyal sorumluluk ve strateji gelişimi üzerine çalışmalar yapmakta, Sabancı Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Dr. Ararat aynı zamanda Kurumsal Yönetim Forumunu kurulması faaliyetlerine katılarak, direktörlüğünü yapmıştır.

Barış Dinçer

Barış Dinçer, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) başladığı kariyerine, sırasıyla Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi ve OECD’de devam etmiştir. ÖİB’de ağırlıklı olarak enerji ve telekom sektörü yeniden yapılandırma ve özelleştirme projelerinde görev alan Barış Dinçer, Eti Bakır A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Dünya Bankası bünyesinde Özelleştirme Sosyal Destek ve Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi projelerine danışman olarak katkıda bulunmuş, Harvard Üniversitesi Mossavar Rahmani Merkezi’nde ve Harvard Elektrik Politikaları Grubunda kıdemli araştırmacı olarak Enerji sektörü reformu ve Kamu-Özel sektör ortaklıkları hususlarında çalışmıştır. OECD Paris genel merkezinde, Kurumsal Yönetim, Sermaye Piyasaları ve Kamu İktisadi teşebbüsleri üzerine “Global Network on Privatization and Corporate Governance of State Owned Enterprises”, “Eurasia Group on Corporate Governance for Capital Market Development”, “Asia Network on Corporate Governance of SOEs” gibi uluslararası projeleri yönetmiş, çeşitli hükümetlere ve kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümünde Lisans, ABD Fulbright, Birleşik Krallık Chevening ve Alman Baden Württemberg Bursları vasıtasıyla Bilkent Üniversitesi, Pforzheim Üniversitesi ve City Üniversity London’da işletme ve ekonomi alanlarında yüksek lisans eğitimi almış olup Hacettepe ve Harvard üniversitelerinde doktora çalışmalarına devam etmiştir.

Öğ. Gör. İsmail Hakkı POLAT

1989’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan İsmail Hakkı Polat, 1989-2004 yılları arasında sırasıyla Siemens, Nortel-Netaş, Ericsson ve Turkcell gibi telekomünikasyon firmalarında mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 2004 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak “Yeni Medya” dersi veren Polat, Türkiye’nin ilk Yeni Medya Bölümü’nün kuruluş çalışmalarında da rol almıştır. Ayrıca, Doğan Holding, Merkez Yayın Grubu ve Ciner Medya Grubu gibi medya kuruluşlarının mobil iletişim ile ilgili birimlerinin kuruluş ve interaktif servislerinin geliştirilmesi aşamalarında yönetici veya danışman olarak aktif görev yapmıştır. Polat, Yeni Medya konusundaki görüş ve düşüncelerini her hafta Bloomberg Business Week Türkiye dergisindeki köşesinde okuyucularla paylaşmaktadır.Pin It on Pinterest

Share This