Misyon ve Vizyon


Misyonumuz
Şirketlerin sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluşturulmasını sağlayarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz
İş dünyasının, toplumun geniş kesimleri ile işbirliğine giderek yapmış olduğu operasyonlarda ekonomik, sosyal ve çevre konularındaki etkilerini de hesaba katarak toplumun gelişimine katkıda bulunmasıdır.

Logomuz
Ekonomik, sosyal ve çevresel konuları çevrelemekte eşkenar üçgenlerimizden turuncu olanı iş dünyasını ve iş dünyasının geçmekte olduğu değişimi, mavi üçgen ise yine ekonomik, sosyal ve çevresel konularda toplumun hareketliliğini ifade etmektedir.  İki üçgenin birleşmesi ise iş dünyası ve toplumun kalkınma yönündeki işbirliğini temsil etmektedir

Değerlerimiz
İnsan, Değisim, Sosyal Diyalog, Karşılıklı İlişkiler, Değer Yaratabilmek, Süreklilik

Politikalarımız
Sosyal Sorumluluğa bağlılığımız, Sosyal Paydaş Gruplarının etkileşimi, Katılımcılık, Sonuç odaklı olmak, Yaratıcılık, Aktif Öğrenme Süreçleri

Etkinliklerimiz
Farkındalık Programları, Kampanyalar, Sosyal Paydaş Yönetimi, Sertifikasyon ve Raporlama, Danışmanlık, Eğitim ve YayınlarPin It on Pinterest

Share This