KSS Nedir?


Kurumsal Sosyal Sorumluluğun en ideal yaklaşımı kurumların yasal zorunluluklar sebebiyle değil gönüllü olarak ve KSS’yi şirket stratejilerine dahil ederek uygulaması en sürdürülebilir yol olarak kabul edilmektedir.

Uygulamalar göstermektedir ki özellikle şirketlerin gönüllü ve stratejik olarak gerçekleştirdikleri KSS uygulamaları uzun vadeli yatırımları gerektirmektedir. En etkili ve karlılığı artıran bir girdi olarak KSS’nin bu yaklaşımla ele alınması çok önemlidir.

Avrupa Birliği (AB) KSS Yeşil Kitap Raporu’na göre KSS; şirketlerin ticari faaliyetleri ile sosyal ve çevresel meselelerin birleştirildiği, paydaşlar ile gönüllülük esasına dayanan bir alanda ilişki kurabildiği bir kavram olarak tanımlanmaktadır.

Ancak, AB’nin KSS ile ilgili son geliştirdiği politikasında KSS uygulamalarının şirketlerin özgür iradesine bırakılmayacağı vurgulanmıştır. AB son politikasına göre KSS yaptırımlarının öne çıkarılmasını öngören düzenlemeler aşağıdaki gibidir[1]:

  1. Öz-denetim ve ortak-denetim süreçlerinin geliştirilmesi: Komisyon öz-denetim ve ortak-denetim süreçlerinde rehberlik etmesi için kısa bir protokol hazırlanmasını önermektedir.
  2. Şirketlerin sosyal ve çevresel bilgilerinin açıklanması: Yeni politika komisyonun bu alanda yeni yasa teklifi hedefini doğrulamaktadır.
  3. KSS’nin eğitim, araştırma alanlarına entegre edilmesini kolaylaştırmak: Komisyon KSS alanındaki eğitimler için daha çok destek verecektir. Daha fazla araştırmaya kaynak/fon bulma yollarını araştıracaktır.
  4. Ulusal ve yerel KSS politikasının vurgulanması: Komisyon AB üyesi ülkeleri 2012 ortasında KSS ile ilgili planlarını sunmak veya güncellemek üzere davet etmektedir.

[1] Avrupa Komisyonu, 2011, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibilityhttp://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7010Pin It on Pinterest

Share This