Tekstil Endüstrisinde Çalışma Standartlarının Durum Analizi


UNDP, UNIDO, ILO ve ITKIB de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Ajansları tarafından “Türkiye Tekstil Sektöründe KOBİ’ler için Sürdürülebilir Bağlantıların Sağlanması” konulu Binyıl Kalkınma Hedefleri Başarı Fonu (MDG-F) Ortak Programı (JP) başlatıldı ve hayata geçirildi.

Program, KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücünü artırmayı, ulusal ve küresel değer zincirlerini entegre etmeyi desteklemeyi ve özellikle de Türkiye’nin savunmasız bölgelerindeki tekstil endüstrisinde hem kadınlar hem de erkekler için iyi bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlıyordu.

Projede, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da olmak üzere yoksul bölgelerdeki yerel dezavantajlı toplulukların faydalanmasının yanı sıra, şirketlerin verimliliğini ve pazar erişimini yükseltmeyi hedefiyle yola çıkıldı. Bu bağlamda Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman pilot belirlendi ve proje hayata geçirildi.Pin It on Pinterest

Share This