Türkiye ve Avrupa Örnekleri Işığında KSS

Türkonfed, Türkiye KSS Derneği ve CSR Netherlands tarafından sürdürülen “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler Arasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Kaynaştırılması “ projesi, Avrupa Birliği’nin ve AB üye ülkelerin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının yapım ve uygulama süreçlerini öğrenmek ve proje partnerleri arasında karşılıklı tecrübe paylaşımı, işbirliğinin güçlendirilmesi yollarıyla üyelik katılımına hazır olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Avrupa ve Türkiye’deki KOBİ’lerin gerçekleştirdiği KSS uygulamalarının karşılaştırmalı analizi kapsayan rapor ile hedeflenen Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeydeki farklılıkların nedenlerinin ortaya konularak geleceğe dönük bir ajanda oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Raporunu indirmek için tıklayınız

 

 

 Pin It on Pinterest

Share This