Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi 2016 Raporu Yayınlandı

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Entegre Raporlamayı kurumsal raporlamada küresel norm haline getirmek için uluslararası ilerlemenin ne derece başarıyla gerçekleştirildiğini gösteren raporunu yayınladı.

Raporda, küresel koalisyonun temelini oluşturan örgüt, kısa, orta ve uzun vadedeki stratejisinin yanı sıra değer yaratmaya nasıl devam ettiğini ortaya koyuyor.

Rapor IIRC web sitesinde yayınlanıyor ve 31 Temmuz’da TSİ 15:30-16:30 arasında #askIIRC2017 hashtag kullanarak dünyanın her yerinden gelen sorulara twitter üzerinden  konsey cevap verecek.

Yeni entegre rapor, uluslararası ağlara artan katılımı, IIRC Konseyinin artan nüfuz ve erişimi ve IIRC’nin Kurumsal Raporlama Diyaloğu aracılığıyla raporlama sisteminde uyumlaştırmada genişleyen bir rolü olduğunu belirtmektedir.

Raporda ayrıca, IIRC’nin, işletmelerin tüm dünyadaki bir dizi IIRC eğitim ortağı aracılığıyla mevcut olan bir küresel Eğitim Programı’nı başlatarak farkındalık yaratma ve kuruluşlar arasında Entegre Raporlamayı gerçekleştirme kapasitesini nasıl geliştirdiğini göstermektedir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 Pin It on Pinterest

Share This